شهریه ها

اگر در مورد هزینه‌ها سوالی دارید، از صفحه ی شهریه ها بازدید کنید.

تقویم مدرسه

برای اطلاع از تاریخ های مهم، از تقویم مدرسه هر مرکز را بازدید کنید.

ثبت نام