شهریه ها

اگر در مورد هزینه‌ ها سوالی دارید، از صفحه ی شهریه ها بازدید کنید.

تقویم مدرسه

برای اطلاع از تاریخ های مهم، از تقویم مدرسه هر مرکز را بازدید کنید.

در مدرسه بین‌المللی فارسی MTO ، با افتخار از دانش‌آموزان سراسر جهان استقبال می‌کنیم. با این حال، لطفاً توجه داشته باشید که ما نامه پذیرش برای مقاصد ویزا صادر نمی‌کنیم. همچنین به فرآیند انتقال دانش‌آموزان به کشورهای که ما در آن مرکزداریم تسهیل نمی بخشیم .

اگر هدف اصلی شما دریافت ویزا یا انتقال به یکی از کشورهای است که ما درآن مرکز داریم ، متأسفانه باید به اطلاع شما برسانیم که نمی‌توانیم در این زمینه کمکی کنیم.

از درک و همکاری شما سپاسگزاریم.

ثبت نام