سیاست / خط مشی دبستان در امور:

پیام به والدین

برای به حداکثر رساندن موفقیت دانش‌آموزان و بازده کاری دبستان رعایت این موارد الزامی است.

 1. اسم‌نویسی دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی، ماه سپتامبر انجام می‌شود، ولیکن دبستان پذیرای دانش‌آموز جدید در هر برهه زمانی می‌باشد.
 2. دو شماره تلفن تماس برای مواقع اضطراری، در زمان ثبت‌نام، می‌بایستی به مدرسه ارائه شود.
 3. والدین باید هرگونه حساسیت غذایی یا دارویی، یا هرگونه نیاز خاص فیزیکی، پزشکی و آموزشی فرزند خود را که نیاز به توجه و مراقبتهای خاص دارد، به مدرسه اطلاع دهند.
 4. تأخیر در ورود دانش‌آموز به دبستان جائز نیست.
 5. زمان شروع و پایان کلاس‌ها باید رعایت شود و غیبت‌های غیرمجاز یا ورود دیر هنگام مجاز نیست.
 6. هرگونه غیبت دانش‌آموز، با ذکر علت، باید به دفتر دبستان گزارش شود.
 7. تکالیف خانگی باید هر هفته توسط والدین امضاء شود.
 8. شهریه در طی دو هفته اول هر ترم می‌بایست پرداخت شود.
 9. تلفنهای دستی باید در طی کلاسها خاموش بمانند.
 10. در صورتی که دانش‌آموزان مایل به تکمیل دوره‌ی تحصیلی خود نیستند، برای بازپرداخت شهریه قوانین زیر اعمال می‌شود:
  • طی دو هفته اول، مبلغ کل شهریه بازپرداخت می‌شود.
  • طی هفته‌های سوم و چهارم، نیمی از شهریه بازپرداخت می‌شود.
  • بیش از یک ماه از ثبت‌نام، هیچ وجهی بازپرداخت نخواهد شد.
 11. شاگردان می‌بایستی در زمان پایان ساعات دبستان از مدرسه برداشته شده و در صورت تأخیر، والدین می‌بایست دیرکرد خود را به دفتر دبستان سریعاً اطلاع دهند. قابل به ذکر است که در صورت تکرار این مشکل، طبق قوانین حمایت از کودک در انگلستان، هیأت مدیره دبستان موظف است که مراتب فوق را به انجمن مددکاران اجتماعی منطقه گزارش دهد.
 12. در صورتی که والدین شخصاً قادر به برداشتن فرزند خود از دبستان نباشند، می‌بایستی چگونگی ترک فرزند خود را با ذکر نام شخصی که کودک را از مدرسه برمی‌دارد، از قبل به دبستان اعلام کنند.
 13. والدین موظفند که در جلسات اولیاء مربیان، که تاریخ‌های آن در دفترچه خوش‌آمد قید شده است، شرکت کنند و در صورت عدم توانایی شرکت در جلسه، یک هفته قبل به دبستان اطلاع دهند.
امنیت

ما از اهمیت امنیت در دبستان آگاه هستیم و از مشاوره و راهنمایی‌های اداره آموزش و پرورش منطقه در رابطه با این امر، استفاده می‌کنیم. برای اجرای حفظ امنیت در دبستان، هر شنبه، طی ساعات دبستان، مأمور حرفه‌ای حفاظتی استخدام شده ازهرگونه رفت و آمد افراد غریبه در ساختمان دبستان و خروج دانش آموزان جلوگیری می‌کند.

در سالن ناهارخوری همواره مدیر دبستان و یکی از معلمین، در راهرو و پلکان، یکی از معلمین و در حیاط دبستان حداقل دو معلم، مشغول نظارت و نگهداری از کودکان هستند.

کمک‌های اولیه

هنگام بروز حادثه، سه نفر از کارکنان دبستان که بطور رسمی آموزش کمک‌های اولیه را دیده‌اند، برای کمک به مصدوم در دسترس بوده و اقدامات لازمه را انجام می‌دهند.

دارو

اگر دانش‌آموز در طول ساعات دبستان احتیاج به استفاده از داروی تجویز شده دکتر را دارد، والدین باید به صورت حضوری در مدرسه فرم اجازه دادن دارو را پر و امضاء کرده و داروی کودک را با برچسب نام کود ک در یک کیسه پلاستیکی در بسته به معاون دبستان تحویل دهند. از طرف دیگر ما اکیداً توصیه می‌کنیم که والدین از امکانات سالن غذاخوری دبستان استفاده کرده و به جهت دادن دارو به فرزند خود در دبستان حضور داشته باشند.

شرایط اخراج

هر گونه سوء استفاده جسمی یا کلامی یک موضوع جدی است و در معرض تحقیقات بیشتر در جهت روشن کردن موضوع خواهد بود. در مواردی که سوء استفاده جسمی ماهیت تهاجمی داشته و امنیت سایر دانش‌آموزان را تهدید کند، به اخراج دانش‌آموز مهاجم منجر خواهد شد. این خط‌ مشی مدرسه بوده و قابل اجرا است. دانش‌آموز اخراج شده می‌تواند بار دیگر تقاضای نام‌نویسی کند، ولی تصمیم نهایی اجازه شرکت دانش‌آموز در دبستان، به عهده مدیر دبستان خواهد بود.