سیاست حفظ حریم شخصی مدرسه فارسی MTO و GDPR

آیین‌نامه حفاظت از داده‌های عمومی اتحادیه اروپا (GDPR) یک قانون جدید برای محافظت و عدم سوءاستفاده از اطلاعات شخصی است که جایگزین قوانین قبلی اتحادیه اروپا شده است. هدف آن بالاترین سطح نگهداری از اطلاعات شخصی می‌باشد که متمرکز بر شیوه استفاده و به اشتراک‌گذاری اطلاعات از طریق اینترنت و فضاهای مجازی می‌باشد.

اتحادیه اروپا می‌خواهد که مردم کنترل بیشتری در نحوه استفاده از اطلاعات شخصی خود داشته باشند، و سازمان‌هایی که اطلاعات شخصی افراد را مدیریت، کنترل و پردازش می‌کنند، از یک چهارچوپ قانونی ساده، برای این فعالیت‌ها متابعت کنند.

در مدرسه فارسی MTO، ما کاملاً از قوانین GDPR پیروی کرده و کلیه قوانین مدرسه را با توجه به حفظ اطلاعات و حریم خصوصی شاگردان، والدین و کارکنان، وضع کرده‌ایم.